Yngve Thomas Bliksrud

 

Bliksrud

Ph.D. og spesialist i medisinsk biokjemi. Han er overlege ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet. Seksjonen har nasjonalt ansvar for selektiv biokjemisk screening for medfødte metabolske sykdommer. Bliksrud er også ansatt ved Nasjonalt kompetansesenteret for medfødte metabolske sykdommer og driver mye med undervisning av både helsepersonell, pasienter og pårørende. Bliksrud har hatt medfødte metabolske sykdommer som arbeidsfelt siden 2002. Før dette arbeidet han ett år som lege ved avdeling for akuttpsykiatri ved Aker sykehus i Oslo.