2021

Kurs som skulle vært arrangert under Psykiatriveka 2021, vil bli avholdt, men på ulike tidspunkter i løpet av 2021. Informasjon om når kursene vil bli avholdt og påmeldingsdetaljer vil bli sendt våre medlemmer via e-mail samt lagt ut på Npfs facebook sider og Npfs nettsider. Det vil imidlertid bli avholdt årsmøte for Norsk psykiatrisk forening onsdag 10de mars 2021 i Legenes hus i Oslo. Nærmere informasjon vil bli sendt medlemmene.