Vårin Hellevik

seniorrådgiver og advokat i avdeling helserett- og bioteknologi i Helsedirektoratet. Hun er fagkoordinator for tvangslovene på helse- og omsorgsfeltet. Arbeidet innebærer bl.a. fortolkning av tvangslovene, faglig oppfølging av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og prosedyre i rettssaker om tvungent psykisk helsevern. Hun underviser i tillegg i yrkesetikk ved UIO og er sensor i helserett ved UIA.