Ute Kessler

Kessler  Overlege ved seksjon for ECT på Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis II ved UiB. Hun er involvert i kliniske studier som undersøker ECT behandlingens effekt, bivirkninger og virkningsmekanisme