Unn Kristin Haukvik

unn-haukvik

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo, jobbet ved Psykiatrisk avdeling Diakonhjemmet sykehus. Doktorgrad ved UiO og TOP-prosjektet om hjerneanatomi og nevroutvikling ved schizofreni. Post doktor ved UiO og University of California San Diego med fokus på MR-analysemetoder og psykose. Førsteamanuensis ved UiO siden 2014, med bistilling ved sykehuset Østfold. Forsker på hjerneanatomi/funksjon og nevroutvikling ved schizofreni, spesielt hos pasienter med voldshistorikk.