Ulrik Hegnar

Utdannet jurist fra 1978 og etter å ha jobbet mange år i og for Oslo Kommune med byfornyelsesprogram m.m., har siden det  arbeidet som selvstendig advokat. Han ble oppnevnt som leder av Kontrollkommisjonen på Lovisenberg Diakonale Sykehus Akuttpsykiatrisk Enhet, Tøyen DPS, Lovisenberg DPS og Oslo HospitalAlderspsykiatri fra 1992 til 2002. Han har vært nestleder og leder for Kontrollkommisjonen på Regionalsikkerhetsavdeling fra 01.08.91 til 31.12.2008. Fra 2003 til 2010 var jeg leder for Kontrollkommisjonen for Barne- og ungdomspsykiatri i Oslo. Han er nå leder for AHUS II som dekker en subakutt avdeling med sikkerhetspost  og alderspsykiatri. Han har over flere år undervist ansatte i Oslo Kommune, og for Norsk psykologforening og er nå timelærer i helselovene på videreutdanning i psykisk helsevern på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har bistått Mental Helse med brosjyre om pasientrettigheter har også bistått LPP (Landsforeningen for pårende i psykiatrien) med juridiske utredninger.