TORSTEIN JENSEN

Spesialist i indremedisin i 2001 og i hjertesykdommer fra 2006.
Doktorgrad (PhD) innen koagulasjonsforskning ved Universitetet i Oslo i 2008. 1 amanuensis ved Universitet i Oslo fra 2014.

Bred erfaring innen behandling av hjertesykdommer fra OUS Ullevål og Lovisenberg Diakonale sykehus. Seksjonsoverlege ved hjerteseksjonen på LDS fra 2007-2019.
Har i bred  erfaring i behandling av lipidforstyrrelser blant annet fra fra Lipidklinikken ved Rikshospitalet.  Jobber for tiden som kardiolog ved LHL sykehuset Gardermoen.