Sverre Nesvåg

Sverre Nesvåg, forskningsleder, KORFOR, har hovedfag i antropologi fra 1983 og dr.philos-grad fra 2005, på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Nesvåg har 23 års erfaring som forsker og forskningsleder. Han har også vært leder av et større behandlingssenter og vært leder og deltaker i flere lokale og nasjonale utvalg og ekspertgrupper. Hans forskning spenner vidt og har vært rettet mot tema som forbygging, tidlig identfikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet, og integrasjonen mellom de individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige perspektivene på avhengighetsutvikling og recovery.