SIV ELIN PIGNATIELLO


Aktuelt arbeidssted: Overlege Enhet psykosomatikk/CL voksen, Akuttpsykiatrisk avdeling, Enhet psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus (siden mars 2021).
Kort CV: Spesialist i psykiatri siden -11. Har siden stort sett jobbet i akuttpsykiatrien først på Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet sykehus frem til 2015, og fra 2015-2021 ved Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale sykehus. Har i tillegg jobbet flere år på psykiatrisk legevakt i Oslo (2008-2019). Siden -20 er jeg ansatt som seniorrådgiver i Helsetilsynet, avdeling for varsler og operativt tilsyn. Er utdannet veileder i kogntiv terapi. Har sammen med Tore Tveitstul gitt ut boken Akuttpsykiatrisk Håndbok i 2020.