Signe Dørheim

Psykiater og overlege ved Ambulant Akutt team og Ettervern ved Sandnes DPS, Stavanger Universitetssykehus. Fra 2000-2003 jobbet hun som lege i Nepal med samfunnsmedisinske og primærmedisinske oppgaver, inkludert mor/barn helse og psykiske helseprosjekter på landsbygda. Hun startet sitt første forskningsprosjekt i Nepal, noe som resulterte i to artikler om forekomst og risikofaktorer for fødselsdepresjon blant Nepalske kvinner. Disse ble inkludert i hennes PhD grad i 2009: Depression and sleep in the postnatal period – A study in Nepal and Norway. Fra 2003 har hun jobbet som lege i ved Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger, med en spesiell interesse for perinatale psykiske lidelser. Hun har også som PostDoc forsket på søvn og psykiske lidelser gjennom graviditet og barsel, i en ko-hortstudie på A-hus i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Fra 2013-2017 var hun med og dannet Nordisk Marcé, forening for perinatal psykisk helse, og ble valgt til president. Hun sitter fortsatt i styret som Past-President.

I 2016 ble hun kvalifisert gruppeterapeut fra IGA, institutt for gruppeanalyse.