Rune Slagstad

rune-slagstad

Har vært professor i ulike disipliner ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus, utgitt bl.a. «De nasjonale strateger» (3.utg. 2015), «(Sporten). En idéhistorisk studie» (3. utg. 2015), «Rettens ironi» (3. utg. 2015), «Tilløp til offentlighet» (2015), «Profesjonshistorier» (2014) og «Lærdom som lidenskap» (2016)