Rune Kroken

Spesialist i psykiatri 1998, tidligere arbeidet 3 år som allmennlege. Overlege i PAM og Avdeling spesialisert psykosebehandling Psykiatrisk klinikk, ledet denne avdelingen i 10 år frem til 2023. PhD i 2013, forsker i Bergen Psychosis Research Group, førsteamanuensis ved UiB. Har vært leder av Utvalg for biologisk psykiatri fra 2015, ledet legeforeningens arbeidsgruppe for somatisk helse hos personer med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddel – eller avhengighetslidelse. Medlem av ekspertutvalg for samtykkekompetanse.