Postere/Abstracts

1369345341537

Postere og korte muntlige fremlegg av forskning (Call for abstracts)

Invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne vitenskapelige arbeider, innovasjon og kvalitetssikringsprosjekter under Psykiatriveka 2020 tirsdag 10. mars 2020 i Trondheim.

Norsk psykiatrisk forening (Npf) vil med dette invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen 2020. Det er viktig for Npf og norsk psykiatri generelt at vår psykiatriske forskning synliggjøres. Dette gir informasjon om studier som pågår og om de funn som gjøres. Både behandlingen pasienten får og identiteten og omdømmet til psykiatrien vil profitere på dette. Dette er også en mulighet til å vise fram din forskning til kolleger, få respons, bygge nyttige nettverk med tanke på videre forskning og rekruttering av nye forskere.

Universitetssykehusene er allerede invitert til å sende inn forslag til kandidater, men vi vil med dette oppfordre alle til å sende inn bidrag og til å komme til Trondheim og delta!

Leger i psykiatri som har avlagt doktorgrad siden forrige veke inviteres spesielt til å melde seg på for å presentere noe av doktorgraden muntlig.

Alle andre leger i psykiatri inviteres også til å presentere pågående forskningsprosjekter, kvalitetsutviklingsprosjekter, innovasjonsprosjekter mm.

Vi ber dere sende inn:

Abstract av arbeidet man vil presentere kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser.

Abstractet skal deles i:

  • Tittel på fremlegg.
  • Navn på forfatterne uten titler; Etternavn og initialer. I tillegg adresse og e-postadresse til førsteforfatter.
  • Abstract skal være strukturert: formål med studien, metode, resultater og konklusjon. Abtracts som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert

Abstract sendes: Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no) innen 15. januar 2020. Alle e-poster må merkes tydelig ”Abstract til Veka”. Det er kun elektronisk innsending. Vi ber om at abstractet skrives i Word

En komite vil gjennomgå innsendte bidrag og meddele tilbake om abstract antas for presentasjon samt om man skal presentere muntlig og / eller med poster.

Prisutdeling:

I 2020 kan det deles ut en pris til det beste bidraget i denne sesjonen. En komite vil vurdere alle arbeider. Kriterier som legges til grunn er vitenskapelig og presentasjonsmessig kvalitet, samt klinisk viktighet og forskningsmessig nyhetsverdi.

Spørsmål angående abstract (foredrag eller poster) til Veka 2020 kan rettes til Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no)  tlf.: 72 82 30 30 eller Solveig Klæbo Reitan tel 72 82 28 25

Den vitenskapelige komiteen vil på det sterkeste oppfordre alle som har anledning til det å sende inn sitt bidrag. Forskning er en meget viktig del av det arbeidet vi gjør som psykiatere og synliggjøring av vitenskapelige resultater bidrar til å styrke vår faglighet. De frie foredragene er derfor en prioritert del av programmet på VEKA 2020.

Send inn!

Den vitenskapelige komitéen Veka 2020