Pia Jorde Løvgren, Spesialist i Psykiatri

pijolo

Har arbeidet i Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling fra janaur 2005 – 1. Nov 2016. Arbeidet i akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, DPS allmenn poliklinikk og døgn, ECT-poliklinikk, ADHD-poliklinikk for voksne,  døgnenhet for langtids rusbehandling, LAR poliklinikk. Arbeidet med rettspsykiatri siden 2010, skrevet flere rettspsykiatriske erklæringer.

Er nå ansatt som overlege og PhD-stipendiat ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.