Petros Drosos


Petros Drosos er overlege og psykiater og jobber på sengepost på Sandnes DPS. Han er PhD kandidat ved Universitetet i Bergen og han forsker på respons og remisjon i schizofreni, og antipsykotika behandling