Per Vaglum Professor Dr. med. Emeritus

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Det Medisinske Fakultet, UiO.

Psykiater. Psykoterapeut. Psykoterapiveileder. Forsker og forskerveileder. Har ledet Forskningsrådets psykiatriprogram i 15 år. Dekanus Med. fak. Oslo i 6 år.