Per Ola Rørvik

 

SEKSJONSOVERLEGE

SIKKERHETSPSYKIATRISK SEKSJON

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Medlem utvalg for rettspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening.