PAUL JOACHIM BLOCH THORSEN

spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Seksjonsleder Barnepost PBU, Haukeland universitetssykehus.

Initiativtaker og leder for Energiteamet PBU og har sitter som styremedlem i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk forening i Legeforeningen, og er styremedlem i Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnmedisin (SOVno).