Øyvind Thomassen, Professor NTNU, Inst. for historiske studier og St.Olavs hospital, Brøset kompetansesenter.

Han er professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for historiske studier, NTNU. Tidligere har han forsket på fysisk planlegging, bilisme og miljø og internettstudier. De siste åtte årene har han bygd opp en gruppe som forsker på sikkerhetspsykiatriens historie i Norge.