Øyvind Erik Duguid Jensen

Øyvind Erik Duguid Jensen har medisinsk embetseksamen (1993) og spesialistutdanning i psykiatri (2000) fra Trondheim. Han bor i Kristiansund og er overlege i Helse Møre og Romsdal HF fra 2002, med tjeneste fra DPS, lokal sikkerhetsavdeling og fra akuttenhet. Har videre være militærlege i 15 år, både garnisonslege og militærpsykiater i Norge, og i felt som evakueringslege i Kosovo og Afghanistan. Medlem av NPFs Utvalg for rettspsykiatri fra 2015 – d.d, nestleder i utvalget fra 2016. Er mye brukt som fagkyndig meddommer for tingrett og lagmannsrett i saker om psykisk helsevernloven. Har bred erfaring som sakkyndig, både som rettspsykiatrisk sakkyndig i straffesaker og på andre rettsområder, hovedsakelig innen yrkesskade- og erstatningsrett.  Er ellers lidenskapelig operakorsanger i Kristiansund, og har deltatt som korist og i soloroller i over 40 forskjellige musikkteateroppsetninger.