Hva er Psykiatriveka

Hva er Psykiatriveka?

Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i Bergen Stavanger, Trondheim og Oslo og er Norsk Psykiatrisk Forenings (Npf) sin årlige faguke med årsmøte og ulike videre-og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering. Npf er en fagmedisinsk forening i legeforeningen. Nettsiden til Npf finner du her www.psykiatri.no.
Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006. Kurskomiteen består av Npfs utvalg for Psykiatriveka og årlige lokale komitéer. De enkelte underutvalg i Npf bidrar årlig med parallellsesjoner. Siden 2014 har obligatoriske emnekurs for lis-leger blitt arrangert som en del av Psykiatriveka. Det vektlegges også et tilbud av sosiale arrangementer slik at dette også ivaretar behovet for et helhetlig faglig og sosialt arrangement. De lokale komiteene ivaretar dette på en utmerket måte.
Vår målsetting er at Psykiatriveka skal kunne tilby god og bred faglig oppdatering, samt være en møteplass for kollegaer
Trykk her for å følge oss på Facebook. Psykiatriveka arrangeres årlig og rullerer mellom Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo.
Følg Psykiatriveka på Facebook.

Kurset er godkjent for totalt 32 timer ( hhv 6,5/ 8,5/ 3,5/ 8,5/ og 5 timer for hver av dagene) til både spesialistutdanning og etterutdanning i spesialitetene psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.