MATS FREDRIKSEN


Er spesialist i psykiatri og nevrologi, ph.d., overlege ved Nevropsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk sykehusavd., Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold og overlege ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus