MANNE SJÖSTRAND

Manne Sjöstrand, med. dr, är specialist i psykiatri och överläkare på konsultpsykiatriska enheten på Psykiatri Sydväst Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Han forskar och undervisar i medicinsk etik på Karolinska Institutet. Hans forskningsintressen inkluderar etiska och filosofiska frågor i klinisk psykiatri, med särskilt fokus på patientautonomi samt etiska frågor kring suicidprevention och riskbedömningar för suicid