Magnhild Høivik

 

Magnhild Singstad Høivik har i mange år har jobbet med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker hos barn, ungdom og voksne. Hun jobber for tiden som førsteamanuensis ved RBUP, er leder for temagruppen sped- og småbarn. Hun har også en bistilling som overlege/ psykoterapiveileder ved Tiller DPS.

Høivik er opptatt av foreldres psykiske helse i svangerskaps- og barselperioden og de eventuelle konsekvensene dette kan ha for barna, sitter blant annet i styret for Nordic Marcé Society.