LUCA DALEN ESPSETH

Styremedlem i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Han har en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier og er lektor i biologi. Luca har jobbet med transpersoners rettigheter og helsetilbud i nesten ti år. Han var medlem i ekspertgruppen som leverte rapporten «rett til rett kjønn- helse til alle kjønn» i 2015.