Lasse Djerv

Spesialist i psykiatri, og godkjent psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi og i gruppeterapi. Tidligere overlege, psykoterapiveileder og medisinskfaglig rådgiver i Psykisk helse og Rusklinikken, Nordlandssykehuset, og tidligere avtalespesialist i psykiatri Bodø. Lærer ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) fra 2004 -2018. Arbeider nå som Utdanningskoordinerende overlege hos Fagsjef, Nordlandssykehuset, i tillegg til ulik veiledning individuelt og i grupper.

Lang erfaring som medlem av Støttekollegaordningen i Dnlf fra 2001 og leder av støttekollegagruppen i Nordland fra 2002 frem til nå.