Jon A. Lindstrøm, Studieleder, PhD

jonaliTidligere stipendiat ved Etikkprogrammet ved UiO. Forsvarte i 2009 en PhD -avhandling i psykiatriens filosofi. I tillegg til grunnlagsproblematikk i psykiatri og medisin har jeg vært opptatt av bioetikk og annen praktisk filosofi.