JOAR ØVERAAS HALVORSEN

Joar Øveraas Halvorsen er førsteamanuensis i klinisk voksenpsykologi ved psykologisk poliklinikk, Institutt for psykologi, NTNU og psykologspesialist i voksenpsykologi ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Hans primære kompetanse- og interesseområder er (1) kliniske studier, psykoterapiforskning og forskningsmetodikk i klinisk psykologi, (2) psykososiale følgetilstander av traumatiske livshendelser som f.eks. tortur og voldtekt, og (3) psykologisk behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre traume-relaterte psykiske lidelser.