Jenni Mundal Braanen

Psykolog, uteksaminert fra profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet i Oslo i desember 2018. Som hovedoppgaveprosjekt gjennomførte hun en kvalitativ studie som utforsket opplevelse av stigma i møte med behandlingssystemet hos mennesker som har eller har hatt en personlighetsforstyrrelsesdiagnose