Jan Fredrik Andresen, Lege, Spesialist i psykiatri

Utdannet lege i 1989 fra Universitetet i Oslo. Mastergrad i helseadministrasjon i 2000 ved Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. Spesialist i psykiatri i 2006 med terapeutisk fordypning i kognitiv terapi – godkjent psykoterapiveileder i kognitiv terapi (Dnlf) og godkjent veileder i kognitiv terapi (NFKT).

Revisjonsleder etter ISO 10011 (International Organization for Standardization)

Arbeidet 12 år som både kliniker (psykiatri) og leder ved Diakonhjemmet Sykehus – var avdelingssjef/avdelingsoverlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling før utnevnelsen til direktør for Statens helsetilsyn i 2012.

Startet etter siviltjeneste våren 1992 som spesiallege i det daværende Helsedirektoratet – har hatt stillinger som fagsjef og avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

Har også erfaring som stabsoffiser / militærpsykiater i Forsvarets sanitet og som rådgivende overlege Nav.