Jacob Jorem

Lege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. Forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Masterstudent i rettsvitenskap ved UiO, ferdigstiller masteroppgave om tvang i psykisk helsevern.