INGUNN AMBLE


Spesialist i psykiatri, PhD, veileder i kognitiv terapi.  
Nå leder for Villa Sana – arbeidshelse, Modum Bad. Tidligere vært leder for voksenpsykiatrisk Poliklinikk på Modum Bad, forsker og fagdirektør.