Ingrid Tande Ditlefsen, Psykolog

intadiJobber hos Psykologbistand.
Jeg ble ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo våren 2016. I forbindelse med mitt hovedoppgavearbeid ved studiet gjennomførte jeg en forskningsstudie, en kvalitativ intervjuundersøkelse av 12 pasienters opplevelse av å delta i en psykoedukativ gruppeterapi i begynnelsen av et mentaliseringsbasert terapiprogram (MBT) for borderline personlighetsforstyrrelse. Det er funnene fra denne studien som vil presenteres på Psykiatriveka.