Ingrid Amalia Havnes

Spesialist i psykiatri og allmennmedisin med PhD innen rus- og avhengighetsmedisin. Hun har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern, TSB og allmennmedisin og er ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) ved Oslo Universitetssykehus. Hennes forskningsarbeid omhandler bruk av anabole steroider, helseskader og behandling.