IEVA RATKE


Ieva Ratke er psykiater og jobber som overlege på Haukeland universitetssykehus – på en subakutt psykosespot ved Avdeling spesialisert psykosebehandling og i Bergen fengsel ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri. Hun har tidligere forsket på affektive sykdommer og ECT, men har sin aktuelle forskningsinteresse på kjønnsforskjeller ved schizofreni. Ieva Ratke er også leder for Samfunnspsykiatriutvalget ved Norsk psykiatrisk forening.