HELGA FASTRUP ERVIKHelga Fastrup Ervik har ledet Forebyggingsenheten hos Sivilombudet siden opprettelsen av enheten i 2014. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med en rekke områder på menneskerettighetsfeltet. Ervik har siden 2014 hatt ansvar for besøk til og undersøkelser av nærmere 100 institusjoner for frihetsberøvede, inkludert fengsler, tvungent psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner, Trandum utlendingsinternat, boliger for mennesker med utviklingshemning og politiarrester. Hun kom til Sivilombudet fra stillingen som direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i Seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.