Håvard Kallestad

kallestad

er forsker ved Institutt for Psykisk Helse, NTNU og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital, Østmarka. Han har skrevet doktorgrad om søvnvansker ved psykiske lidelser og har vært med på å starte en forskningsklinikk for søvn- og døgnrytmeforstyrrelser ved St. Olavs Hospital, Østmarka. De siste årene har han jobbet med flere behandlingsstudier om søvnproblemer med ikke-medikamentelle metoder. Erfaringene fra Søvnklinikken har vært sentrale i utformingen av forskningsprosjekter i den nye akuttposten på Østmarka.