GEIR SVERRE BRAUT


GEIR SVERRE BRAUT (f. 1955) er frå 2014 tilsett i deltidsstilling som seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus. Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning frå Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vore assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013). Han har hatt ulike deltidsstillingar i universitets- og høgskolesektoren, og er no professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for samfunnsvitskap.