FRODE BREMSETH


Psykiatrisk sykepleier ved AMC2 (psykiatrisk akuttmottak) og psykiatriambulansen, Helse Stavanger
Rådgiver psykisk helse ved ambulanseavdelingen, Helse Stavanger
Emneansvarlig, paramedisinutdanningen ved Universitetet i Stavanger