Fredrik Holth

Fredrik Holth, jobber som lege i spesialisering i psykiatri ved Ullevål Universitetssykehus HF, og gjør fordypningstjenesten ved personlighetspoliklinikken.  Han jobber også som lege ved psykiatrisk legevakt i Oslo.