EWA NESS

Ewa Ness er seniorrådgiver ved direktørens stab ved Oslo universitetssykehus og spesialist i psykiatri med en Master i helseledelse. Hun har vært fagsjef ved OUS i 14 år, ledet fagrådet for psykisk helse i Helse Sørøst i 6 år, og ledet arbeidet med å utgi de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging i regi av Helsedirektoratet. Hun har vært tilknyttet Statens helsetilsyns avdeling for varsler og tilsyn siden 2016. Hun vant Akuttpsykiatriprisen i 2014 sammen med Fredrik A Walby for innsatsen i Pasientsikkerhetskampanjen.