Elena Selvåg

Spesialist i psykiatri og overlege på NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Har jobbet med alderspsykiatriske problemstillinger siden 2011.

Er spesielt interessert i utredning og behandling av psykiatriske og atferdssymptomer ved forskjellige nevrodegenerative lidelser bl.a. Huntington sykdom. De siste 5 år har hun  vært ansvarlig overlege på spesial avdeling for Huntington sykdom ved NKS Olaviken