Eivind Aakhus

Spesialist i psykiatri i 2000. Arbeidet i alderspsykiatri siden 2002. Medlem av utvalg for alderspsykiatri, Npf 2006-2019, leder fra 2008-2016.Kliniske og forskningsmessige interesser for alderspsykiatri generelt, depresjon hos eldre spesielt samt ECT.I redaksjonskomiteen for nettstedet Depresjon hos eldre, drevet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse siden 2016.Medlem av arbeidsgruppen for Nasjonal faglig retningslinje for ECT 2013 – 2017Medlem av styringsgruppen for planlegging av Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling siden 2017.Kursansvarlig for 2-dagers kurset «Praktisk ECT» på Gjøvik siden 2010.Kursansvarlig for e-læringskurset «ECT for behandlere»Ph.d grad 2017 på prosjektet «Tailored Implementation for Chronic Diseases – Depression in the Elderly»