Bernt Engelsen

Bernt Engelsen, overlege, professor dr. med. Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus/UiB.
Er sjef for Epilepsienheten ved HUS, og jobber klinisk med epilepsi som hovedfelt. Interessen for billedkunst og nevro-psykiatri går tilbake til studietiden !