BENEDICT RÖMER

Medisinstudier ved Universitetet i Leipzig og Heidelberg/Mannheim i Tyskland. Medisinsk doktorgradsavhandling ved Charité Berlin. Spesialistutdanning i psykiatri ved Central Institute of Mental Health, Mannheim. Siden 2011 spesialist i psykiatri. Overlege ved psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) siden 2016. Seniorforsker på regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM.