Audun Osland Vik

Er overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus. Han er stipendiat ved SESAM (Senter for samhandling og eldremedisin) og Universitetet i Bergen (UiB) med prosjekt om nevropsykiatriske symptomer med demens. Han ha tidligere arbeid i Helse Førde og UiB.