ARNE THORVIK


Arne Thorvik er cand. med/PhD fra Universitetet i Oslo, og arbeider klinisk som lege spes psykiatri/psykoterapiveiledning i Vestfold. Videre har han studert filosofi (storfag) ved universitetene i Tromsø og Oslo. Thorvik har publisert flere artikler innen vitenskapsteori og suicidologi, og presentert tema på NRK P2. I 2018 var han Visiting Scholar ved Universitetet i Cambridge.