Ansgar Berg

berg

Pediater, seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, professor ved Uib, leder regional utdanningssenter  (Reg.Ut) Vest.