Anne Wæhre

Overlege, leder av Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus , Oslo Univsersistetssykehus.