ANNE HØYE


Professor i psykiatri ved UiT – Norges Arktiske Universitet og overlege ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF. Forsker spesielt på somatisk sykelighet og dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser.